T 0165-328640

E info@verschurengroen.nl

Gladheidsbestrijding

Tijdens de wintermaanden kunnen wij u van gladheidbestrijding voorzien. Dit houdt in dat uw tuin of terrein tijdig gestrooid en geschoven wordt. De werkzaamheden vinden veelal ’s ochtends plaats, zodat eventuele overlast tot het minimum wordt beperkt.
Gladheidbestrijding bieden wij in onderstaande hoedanigheden aan:

Gladheidbestrijding all-in-one
Gedurende de wintermaanden betaalt u een vast bedrag per maand voor de te verrichten diensten. De prijs die u betaalt, staat vast. Dit betekent dat er geen toeslagen worden berekend tijden sneeuwval of vorst. Bij de voorspelling van sneeuw, zal uw terrein worden bestrooid. Bovendien zorgen wij dat bij sneeuwval uw terrein voor 9 uur ’s ochtends sneeuwvrij wordt gemaakt. Wanneer u interesse heeft in ‘gladheidbestrijding all-in-one’, wordt er geheel vrijblijvend een offerte opgesteld voor de te verrichten diensten gedurende de wintermaanden.

Gladheidbestrijding wanneer nodig
Wanneer er gladheid verspeld wordt, kunnen wij voor een afgesproken bedrag langskomen om uw terrein te strooien en sneeuwvrij te maken. Voor deze dienst brengen wij maandelijks een vast bedrag in rekening. Wanneer u interesse heeft in ‘gladheidbestrijding wanneer nodig’, wordt er geheel vrijblijvend een offerte opgesteld voor de te verrichten diensten gedurende de wintermaanden.

Gladheidbestrijding op afroep
Wanneer er op uw verzoek gestrooid of geschoven moet worden, kunt u dit telefonisch of via onze website melden. Binnen 3 uur wordt uw terrein sneeuw- en ijsvrij gemaakt tegen een tarief dat van tevoren met u is kortgesloten. Wij staan 24/7 voor u paraat! Wanneer u interesse heeft in ‘gladheidbestrijding op afroep’, wordt er geheel vrijblijvend een offerte opgesteld voor de te verrichten diensten gedurende de wintermaanden.

TerugbelverzoekReferenties


Schutting plaatsen

Terugbelverzoek